For nogle uger siden blev Service Pack 3 til Windows XP frigivet.
Jeg har opdateret mine 2 XP pc'ere med denne SP.
Det gav ingen anledning til problemer.
Den hastighedsforbedring der er fra flere steder er nævnt som en grund til at opdatere, har jeg ikke mærket noget til. Dog heller ikke det modsatte.

Da jeg havde sat næsen op efter lidt mere fart, besluttede jeg at tagen sagen i egen hånd. Jeg har overclocket min 3.4 Ghz P4 så den nu stabilt kører 3.75Ghz.
Takket være min store køler kan jeg ikke se at cpu'en er blevet så meget som 1 grad varmere. http://www.microsoft.com/downloads/details.a