Så er et nyt stykke musik født.

Det er et kort nummer, da jeg ikke kunne komme videre, valgte jeg at stoppe her.God fornøjelse. http://www.zolex.dk/binaer/ZoleX - Strom Pia