Det ser fristende ud når tankstationer har billige priser på dieselolien i forhold til prisen på fyringsolien, men det er ikke 2 ens produkter.

Ifølge lovgivningen må der kun bruges et farvet olieprodukt til opvarmningsformål. Dieselolie som afhentes på en tankstation er et ufarvet olieprodukt og opfylder derved ikke kravet. Dieselolien fra tankstationen er en biodiesel beregnet til landtransport, og er ikke egnet til at benytte i et oliefyr. Den er heller ikke frostsikret på samme måde som fyringsolien, og kan derfor sætte oliefyret ud af drift.

Køber du normalt din fyringsolie hos Uno-X Energi, så er du dækket af branchens forsikringsordning, hvis din tank skulle lække olie på jorden. Har du selv hentet ufarvet dieselolie og hældt det på tanken, så er der ingen dækning af forsikringen.
 

http://www.fyringsolie.dk/Nyheder/
Uno-X Fyringsolie