"Boller med mig i rugmarken", samt andre ganske sjove mis-hørte sangtekster :

There's a man i chose - There's my teletubbie