Fadervor fylder på engelsk 56 ord.
De Ti Bud indeholder 297 ord.
Den amerikanske frihedserklæring er på 302 ord.
Men den engelske version af EU's direktiv for import af andeæg fylder 26.911 ord...
 

  

www.zolex.dk