Fra Ugebladet Hjemmet 1946. http://www.zolex.dk/binaer/Outlook.jpg


Hjemmet 1946