Helle Thorning besøgte en galeanstalt og blev vist rundt af forstanderen.
- Hvordan finder I ud af om folk er "gale" nok til at blive indlagt? spurgte
politikeren.
- Vi fylder et badekar med vand, giver dem en teske, en kop og en spand og
beder dem tømme karret.
- Nåh! sagde Helle. De normale bruger spanden fordi det går hurtigst, ikke?.
- Nej, svarede forstanderen De normale trækker proppen op! Vil du have en seng ved vinduet?.
Helle Thorning