På første række i kirken sidder borgmesteren og hører præstens
søndagsprædiken.
Da præsten gennemgår De Ti Bud og når til "Du må ikke stjæle", begynder
borgmesteren at sidde uroligt.
Han kigger sig omkring med et vredt ansigtsudtryk.
Men da præsten når til "Du må ikke bedrive hor", slapper borgmesteren af
igen.
Efter prædikenen spørger præsten borgmesteren, hvad der var i vejen.
- Jo, da du talte om at stjæle, opdagede jeg, at min tegnebog var væk!
- Men da du begyndte at tale om hor, huskede jeg, hvor jeg havde lagt den.

borgmesterkæde