Hvis du vil tilføje eller slette ord i din brugerordbog på en HTC Desire, sikkert også andre Android mobiler, så skal du trykke

1. Menuknappen
2. Indstillinger
3. Sprog og tastatur
4. Touch Input
5. Brugerordbog

Hvis du vil slette et ord skal du stå i oversigten og tryk på menu-knappen. Herefter kan du markere det eller de ord du vil slette.www.zolex.dk